Information angående behandling av personuppgifter

Kära användare,

tack för visat intresse för våra tjänster.  I samband med tillhandahållandet av tjänsterna är det oundvikligt att dina personuppgifter behandlas. Vi hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och ser till att de alltid är skyddade hos oss. Skyddet implementeras med lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, ändring, förstöring eller förlust, olaglig överföring eller annan olaglig behandling eller missbruk. Skyddet införs

ed beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål  samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter. För detta ändamål använder vi både elektroniska och fysiska medel.

I enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) förser vi dig med information som hjälper dig få en bättre förståelse för vår politik för skydd av personuppgifter.

 

Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifterna i enlighet med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR).

 

Vem som samlar in personuppgifterna?

Dina personuppgifter samlas in av:

Ads online, s.r.o.

Registreringsnummer: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Tjeckien

C 264901 inskriven vid Domstol för staden Prag (Městský soud v Praze)

Kontakt e-postadress: support@letakyslev.cz

Sett ur den allmänna uppgiftsskyddsförordningens synvinkel betraktas vi som webbleverantör.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter:

Aviseringar om nya reklamblad: e-postadress.

 


Varför samlar vi in personuppgifter

Aviseringar om nya reklamblad: Efter samtycke från dig samlar vi dina uppgifter för att kunna informera dig om nya reklamblad.

Kommentarer: Efter samtycke från dig samlar vi dina uppgifter för att kunna offentliggöra din kommentar och för att skydda oss mot spam.

 


Så här länge sparar vi personuppgifter

Aviseringar om nya reklamblad: 5 år eller till dess att du avregistrerar.

Personuppgiftsbiträdet är:

Ads online, s.r.o.

Registreringsnummer: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Tjeckien

C 264901 inskriven vid Domstol för staden Prag (Městský soud v Praze)

Kontakt e-postadress: support@letakyslev.cz

 

Användning av kakor (cookies)

Med hjälp av kakor samlar vi in uppgifter om – till exempel – hur länge du stannar på webbplatsen och vilken sida du kommer ifrån. Vi betraktar användning av kakor i syfte att se hur många sidvisningar webbsidan har och att anpassa webbsidan till användaren som berättigat intresse hos personuppgiftsansvarigen.

Din webbläsare har möjligheten att neka kakor.

Kakor som vi använder är google analytics.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är, hur länge personupgifterna sparas och vem som får tillgång till dem.

Du har rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att nyhetsbrev inte längre skickas till dig. Du kan alltid avregistrera direkt genom att klicka på knappen som du hittar längst ner i varge e-postmeddelanden du mottager.


 
Vem kan du vända dig till

Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med relevant nationell lagstiftning, kontakta oss gärna.

Kontakt e-postadress: support@letakyslev.cz

Du kan också vända dig till de behöriga myndigheterna för skydd av personuppgifter (t. ex. Datainspektionen i Sverige). På myndighetens officiella webbplats http://www.datainspektionen.se/ hittar du information angående den tjeckiska tillsynsmyndigheten och klagomålsförfarande.

 

Dessa principer för behandling av personuppgifter är giltiga och i kraft sedan den 10 maj 2018.